Openingstijden maandag t/m vrijdag van 09:00 uur - 17:00 uur
Bel ons 085 2500234
Email ons Info@jersvastgoed.nl

Werkwijze woning huren

Hoe werkt het nu, hoe kunt u in aanmerking komen voor het huren van een woning?

Als u slechts wilt kijken naar èèn of meerdere woningen, maar nog niet zeker weet of u wilt gaan huren, dan kunt u volstaan met een verkorte inschrijving, waarbij u enkele gegevens invult. Op basis daarvan kunnen wij met u een woning gaan bezichtigen dit is geheel GRATIS.

Al u ons inschakelt voor het zoeken naar en huurwoning, dan gaan we direct voor u aan de slag. Wij zullen er alles aan doen om uw ideale huurwoning te vinden. Hierbij hanteren wij de volgende werkwijze.

1. Bezichtiging Als u een woning heeft bezichtigd en u besluit deze woning te willen huren, dan geeft u dat aan ons door.

2. Huurovereenkomst opstellen Wij vragen u vervolgens om de volgende zaken in origineel aan te leveren (wij maken kopieën) zodat wij een huurovereenkomst kunnen opstellen:

  • paspoorten huurder en bewoners.
  • arbeidsovereenkomst en/of werkgeversverklaring.
  • kopie van de laatste drie loonstroken.
  • kopie van een bankafschrift met huidige adres en waar het loon op gestort is (laatste 3 maanden).
  • verhuurdersverklaring.
  • Indien de overeenkomst door de werkgever wordt aangegaan:
  • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  • Paspoort van de tekeningsbevoegde namens de onderneming.
  • Paspoort werknemer.

3. Goedkeuring huurovereenkomst en ondertekening Zodra de overeenkomst is gesloten en de gevraagde gegevens zijn ontvangen en gecheckt, wordt de huurovereenkomst opgesteld en ter goedkeuring aan partijen aangeboden. De door beide partijen akkoord bevonden concept overeenkomst, wordt vervolgens door beide partijen ondertekend.

4. Betaling Voor huurder wordt een factuur opgesteld voor de eerste betaling, welke bestaat uit de huur van de eerste periode, de waarborg en indien van toepassing de courtage.

5. Inspectie en sleuteloverdracht Tijdens de sleuteloverdracht vindt een inspectie plaats in het gehuurde en worden de bevindingen opgenomen in het inspectierapport. Hierin staat de toestand van het gehuurde omschreven op dat moment, de meterstanden worden genoteerd en eventuele nadere afspraken tussen partijen.

Na de sleuteloverdracht is de verhuur een feit. In principe heeft u vanaf dan te maken met de verhuurder of beheerder voor zaken die betrekking hebben op het gebruik van de woning.

GEFELICITEERD!!!

Overige informatie

Werkgeversverklaring: Op het inschrijfformulier wordt een werkgeversverklaring gevraagd. Deze verklaring dient origineel en van recente datum te zijn voorzien en te worden ondertekend door de werkgever. Naast de werkgeversverklaring dient u een recente loonstrook bij te voegen. Indien u geen werkgever heeft (zoals bijvoorbeeld pensioengerechtigden), dient u een recente jaaropgave van uw inkomen te overleggen.

Zelfstandigen dienen een volledige, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte balans (uitgebreide winst- en verliesrekening) van de afgelopen twee jaar te overleggen. Tevens is een bankgarantie vereist. Zelfstandigen dienen tenminste één jaar zaak te hebben gevoerd.

Indien ook het eigen vermogen meegerekend dient te worden dient hier ook een opgave van te worden meegezonden. Tevens dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd te worden. Zowel de aanvrager als eventuele partner dienen deze gegevens te verstrekken.

Verklaring eigenaar/beheerder/hypotheekhouder(s): Op het inschrijfformulier wordt tevens, indien u momenteel een woning huurt, een verklaring van uw huidige verhuurder gevraagd of, indien u een eigen woning heeft, een hypotheekhouders verklaring.

Huisvestingsvergunning Huisvestigingsvergunning is vereist, zie de site van gemeente Den Haag (Huisvestingsvergunning aanvragen). Het jaarinkomen van uw huishouden mag maximaal € 57.053 of minder zijn bij een eenpersoonshuishouden of maximaal € 67.053 of minder zijn bij een huishouden met 2 of meer personen (bedrag vanaf 1 juli 2019). Dit geldt met name voor de woningen in Alphen aan den Rijn, Voorburg en Den Haag. Onze collega’s van de afdeling verhuur kunnen u hierover nader informeren.

Huurperiode: De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 6/12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.