Maak foto’s bij de check-in

Op de dag dat de huur ingaat vindt er een bezichtiging plaats om de woning aan u op te leveren. Maak foto’s, zodat u altijd aan kunt tonen hoe de originele status was. Noteer ook de meterstanden en de eventuele inventaris. Laat dit door de verhuurder ondertekenen. Bewaar dit papier goed.